Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce

V experimentu můžeme vzdáleně otáčet cívkou v magnetickém poli. Snímá se indukované napětí při různých rychlostech otáčení. Naměřené průběhy indukovaného napětí lze stáhnout např. do Excelu a dále je zpracovávat. Lze určovat např. jenom pouze počet otáčet, určovat velikost indukovaného napětí až počítat magnetický tok při různých rychlostech.