Vlastní a vynucené kmity

Vlastní a vynucené kmity

Kmity na pružině. Lze studovat volné kmity – pružinu rozkmitáme elmg. silou zvolené frekvence, poté elmg sílu vypneme a studujeme tlumené kmity. Nebo studujeme rezonanci pružiny při různé frekvenci budící elmg síly, můžeme sledovat fázové poměry, přenos energie aj. Experiment je možné ověřit i na simulaci experimentu, resp. porovnat experimentální a simulovaná data.