Polarizace světla

Polarizace světla

V úloze se seznámíme se způsoby přípravy, modifikace a praktického využití polarizačního stavu světla (např. mizející údaje na LCD displeji a jeho duhové zbarvení v důsledku závislosti optických materiálových parametrů na napětí). Pomocí rotujícího polarizátoru (resp. analyzátoru) zjistíme, jaká je polarizace světla vycházejícího z různých zdrojů (LED – nepolarizované; žárovka, laserová LED – částečně polarizované světlo). Do cesty světla lze dále zařadit polarizátor, půlvlnou fázovou destičku a otočnou čtvrtvlnnou fázovou destičku, kterou lze z lineárně polarizovaného světla (červený laser + polarizátor) připravit kruhově či obecně elipticky polarizované světlo. Z naměřené intenzity světla za analyzátorem v závislosti na úhlu jeho natočení lze vyhodnotit příslušný polarizační stav světla. Ke zjištění točivosti lze zařadit čtvrtvlnnou fázovou destičku nultého řádu. Důležitou součástí vzdálené úlohy jsou další prostředky integrovaného e-learningu – motivační videa, studijní text a názorné aplety.