Faradayův jev v magnetooptice (spuštěna bude v prosinci 2012)

Dalším příkladem aplikace polarizace světla jsou magnetooptická zařízení využívající např. Faradayův jev. V této úloze můžeme ověřit lineární závislost úhlu otočení polarizační roviny v závislosti na velikosti magnetické indukce vnějšího pole. Závislost lze proměřit pro více vlnových délek světla. Doplňkovou úlohou může být ověření závislosti magnetické indukce měřené teslametrem na velikosti proudu protékajícího cívkou.