Vnější fotoelektrický jev

Vnější fotoelektrický jev

Vzdálená úloha na vnější fotoefekt využívá vakuovou fotonku Phywe, zesilovač fotoproudu (resp. elektrického náboje) s vysokou vstupní impedancí (1013 Ω), otočný karusel s 5 interferenčními filtry pro výběr vlnové délky a rtuťovou výbojku. Uživatel si může vybrat ze dvou standardních metod: a) jednodušší nabíjení kondenzátoru na brzdné napětí, b) studium V-A charakteristik vakuové fotonky, kde je nejprve potřeba vyhodnotit brzdná napětí jako průsečíky charakteristik s vodorovnou osou. Navíc lze fotokatodu osvětlit IR světlem 940 nm z infračervené LED a ověřit prahovou povahu vnějšího fotoefektu.