Studium spekter, Balmerova série vodíku, ověření Ritzova-Rydbergova kombinačního principu

Studium spekter
Změřené spektrum ze vzdáleného experimentu, závislost vlnových délek na pořadí čáry

Vzdálená úloha na pozorovaných spekter plynů. Studenti se při vzdálené úloze prakticky seznámí s pojmy emisní čárové spektrum a spektrální čára. Vyhodnotí vlnové délky jasných i slabších spektrálních čar, při grafickém zpracování naměřených vlnových délek, resp. frekvencí na pořadí čáry objeví Balmerovu sérii, pro niž mohou ověřit platnost Ritzova-Rydbergova kombinačního principu. Ve variantě pro VŠ je součástí úlohy též kalibrace spektrometru a možnost vlastnoručně nastavit dobu expozice, varianta pro střední školy je maximálně zjednodušena.

Studium spekter
Pohled na experiment