Einsteinův – de Haasův pokus (spuštěna bude v prosinci 2012)

Vzdálený experiment (na základě experimentální práce A. Einsteina) se zabývá vznikem magnetického momentu, který způsobí torzní kmity železného válce při komutaci vnějšího magnetického pole. K vysvětlení pozorovaného torzního vychýlení válce na závěsu nestačí započíst pouze orbitální magnetický moment elektronů, ale i vlastní magnetický moment (tzv. spin elektronů), který se projevuje stejně jako orbitální moment, ale který nemá klasickou analogii. Historický Einsteinův–de Haasův pokus přispěl k objevu čtvrtého kvantového čísla – spinu.