Výběr dat ke stažení ze všech úloh radioaktivity

Výběr dat ke stažení ze všech úloh radioaktivity

Není-li nikdo připojen, server provádí měření automaticky, a to cyklicky ve všech pozicích vždy v 1-minutových intervalech. Takto naměřené reálné hodnoty počtu pulzů si můžete stáhnout z libovolně zvoleného období ze všech experimentů radioaktivity. Ušetříte tedy čas strávený obsluhou aparatury za účelem jednoduchého opakovaného měření. Výběr dat je možný ze všech experimentů radioaktivity: monitorování přirozeného pozadí, vzdálenost od zářiče a vzdálenost na materiálu.