Usměrňovač

Usměrňovač

Experiment umožňuje sledovat průběh usměrněného napětí v závislosti na typu usměrňovače, odporu zátěže a kapacitě filtračního kondenzátoru.