Sériový obvod RLC

Sériový obvod RLC

Experiment umožňuje sledovat časový průběh napětí a proudu na jednotlivých prvcích sériového RLC obvodu, zejména fázový posuv mezi jednotlivými napětími prvků.