Přeměna solární energie Voltampérová charakteristika fotovoltaického článku (fotodiody)

Přeměna solární energie 
Voltampérová charakteristika fotovoltaického článku (fotodiody)

Měří se voltampérové charakteristiky fotovoltaického článku při různých intenzitách osvětlení. Pokročilí experimentátoři mohou stanovit účinnost převodu solární energie na elektrickou, faktor plnění článku FF, maximální elektrický výkon fotovoltaického článku, aj. Data z VA charakteristiky si lze stáhnout např. do Excelu a dále je zpracovávat.