Meteorologická stanice v Praze

Meteorologická stanice v Praze

Monitoruje se teplota, tlak, intenzita slunečního svitu a radioaktivní pozadí. Hodnoty sledovaných veličin jsou zaznamenané a ukládané v minutových intervalech. Lze si zadat data z libovolného zaznamenaného časového úseku. Data jsou od roku 2003. Data si lze stáhnout např. do Excelu a dále je zpracovávat. Experiment si neklade za cíl být v pravém slova smyslu meteorologickou stanicí, protože ta by musela splňovat přísné normy. Realizovaný experiment dokazuje možnost monitorování různých fyzikálních veličin prostřednictvím Internetu s jednoduchými technickými hardwarovými a softwarovými prostředky. Živý pohled WEB kamerou na sledovanou lokalitu. Pozn.: Podobná meteorologická stanice je i na PedF Trnava a PřF Olomouc. Lze porovnávat počasí ve třech lokalitách. Dále lze porovnávat data např. v období prázdnin v různých rocích aj. Práce s reálnými datovými soubory, procvičování práce v Excelu.