Mapování magnetického pole

Mapování magnetického pole

Experiment umožňuje interaktivní proměření magnetického pole Helmholtzových cívek. Magnetické pole se snímá v XY rovině pomocí dvojice Halových sond. Máme možnost proměřit každou cívku samostatně, případně obě cívky v paralelním, či antiparalelním zapojení. Data v závislosti na XY poloze lze stáhnout např. do Excelu a dále je zpracovávat.