Vzdálená fyzikální laboratoř

Vzdálená (fyzikální) laboratoř (angl. remote lab nebo též online lab) je laboratoř s reálnými experimenty (ve fyzice, chemii, biologii, medicíně aj.), které jsou připojené pomocí řídicího počítače (serveru) do internetu. Vzdálení uživatelé (klienti) prostřednictvím webového rozhraní ovládají experiment, provádí měření a získaná data přenášejí do svého počítače, kde je dále zpracovávají. Vzdálené experimenty jsou často snímány online kamerou. Vzdáleně ovládané experimenty mají oproti klasickým školním experimentům v tradičních laboratořích několik podstatných výhod:

Je však nutné poznamenat, že vzdálená měření nemohou zcela nahradit reálné laboratorní zkušenosti, a to zejména v případech, kdy je nutné fyzicky manipulovat s experimentem. Při plánování výuky je dále vhodné zohlednit, že toto pojetí práce studentů nerozvíjí laboratorní zručnost, neumožňuje plné zapojení všech smyslů a v neposlední řadě nevede k navázání sociálních kontaktů mezi studenty a lektory.